Σε απόσταση μόλις δυο ωρών από την πόλη του Βόλου, συναντάμε τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο δεν έχει ακόμα ξεκάθαρα ερμηνευθεί. Οι πρώτοι ασκητές εκτιμάται ότι κατοίκησαν στους άγριους βράχους ήδη από τα μέσα του 10ου μ.Χ. αιώνα κι ο τόπος με τον καιρό μετατράπηκε σε μεγάλο θρησκευτικό κέντρο του Ορθοδόξου μοναχισμού. Σήμερα, λειτουργούν έξι από τα τριάντα συνολικά μοναστήρια που άκμασαν εκεί.