Ήρεμες διαδρομές στις ακτές του Πηλίου,καταβάσεις σε πλαγιες ή βόλτες στα καλντερίμια της περιοχής πάντοτε με ασφάλεια και με ποδήλατα καινούργια που θα σας δώσουν μια επαφή με την ΄φυση που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.